بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج

۱۷ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است


  • sina kh

 چون ز پشت ذوالجناح آمد فرود                  در سجود افتاد و رخ بر خاک سود

در دل گودال کردی بس سجود                  شد ز فرط سجده رخسارش کبود

گفت ای فرمانده ی امر قضا                     این سر تسلیم و این کوی رضا

با تو آن عهدی که بستم روز ذر               تا دهم در راه ناموسِ تو سر

شکر کآمد بر سر آن عهدِ بلا                   این حسین و این زمین کربلا

چشمِ دل بر راه، یک پروانه ام                 تا دهی ره، بر درون خانه ام

کاش صد جانِ دگر بودم به تن                 تا به راهت دادمی ای ذوالمنن

جبرییل آمد شتابان بر زمین                   از فراز عرش رب العالمین

دید صحرایی سراسر لاله زار                     ارغوان در پی، قطار اندر قطار

گفت ای فرمانده ی ملک وجود                   پیشت آوردستم از یزدان درود

گفت بر گو ای بریدِ کوی یار                     تا به پیغامش کنم صد جان نثار

گفت فرمودت که ای سلطان عشق                یکه تاز عرصه ی میدان عشق

گر نبودی بود تو، عالم نبود                          امتزاج طینت آدم نبود

ما نکردیم این شهادت بر تو حتم                 ای جلال کبریایی بر تو ختم

بس تو را در خون تپیدن، اکبرت                 خون به جای شیر خوردن، اصغرت

خواه کُش خوه(خواه) کشته باش ای شاه عشق         هیچ کم نآید تو را از جام عشق

خواه جان بستان و خوه(خواه) جان می سپار           یار آن یار است و مهر آن مهرِ یار

کشته گردی، بر شهیدان شه تویی                   خون بهایت ما، ذبیح اله تویی

گر کُشی جانِ جهان، نک زان توست                گوش عزراییل بر فرمان توست

هان بگیر این نامه را، دل شاد دار                     هر چه خواهی دادمت روز شمار

هم شفاعت هم قیامت زان توست                 ماسوالله جمله در فرمان توست

داد پاسخ شاه با روح الامین                         که ای امین وحی رب العالمین

عاشق جانانه را با جان چه کار؟                درد کز یار است، با درمان چه کار؟

جبرییلا این بهشت و این بقا                     کی شود یک موی اکبر را بها؟

گر قیامت خواهی ای روح الامین                پیکر صد پاره ی اکبر ببین

بسته ایم عهدی من و شاه وجود              من همانم، عهدم آن عهدی که بود

گر من از هر دو جهان بیگانه ام                 گنج پنهانی است در ویرانه ام

من فزودم آنچه از خود کاستم                   من خود این آتش به جان میخواستم

جبرییلا این که بینی نی منم                   اوست یکسر، من همین پیراهنم

گفت شاها خواهرانت بی کس است          گفت او خود بی کسان را مونس است

گفت چشم دخترانت در ره است                گفت عشق از دیدن غیر، اکمه است‏

گفت سجادت فتاده بی طبیب                     گفت بیماریش خوش دارد حبیب

گفت ترسم زینبت گردد اسیر                   گفت سوی اوست از هر سو مصیر

گفت بهرت آب حَیوان آورم                        گفت من از تشنگی آن سو ترم

جبرییلا من ز جو بگذشته ام                     آب حَیوان را در آن سو هشته ام

آب اگر خواهم جهان دریا شود                    غرقِ دریا جمله مافیها شود

گفت خواهد شد سرت زیب سنان                گفت: گو باش، او چون خواهد چنان

گفت جان باشد متاعی بس گران                  بر خسان مفروش یوسف رایگان

گفت جانی را که جانان خون بهاست                 جبرییلا رایگان گفتن خطاست

گفت آوردستم از غیبت سپاه                      تا کنند این قوم کافر را تباه

گفت مهلا، خود ز من دارد مدد                   جبرییلا آن سپاه بی عدد

رشته تدبیرشان در دست ماست              هستی ایشان همه از هست ماست

آن که با تدبیر او گردد فلک                        کی بود محتاج امداد ملک

گر فشانم دست ریزم زآستین                  صد هزاران جبرییل راستین

جبرئیلا، چشم دیگر بایدت                      تا که حال عاشقان بنمایدت‏

جبرئیلا، من خود از کف هشته‏ام                  دست جانان است تار رشته‏ام‏

این حدیث محنت ایوب نیست                   داستان یوسف و یعقوب نیست‏

صبر ایوب از کجا و این بلا                       این حسین است و حدیث کربلا

 

شعر از  مهدی اقدم نژاد

دانلود صوت

 

 

لینک دانلود

http://bayanbox.ir/download/4653552700026329692/aghdam-nejad-sher-emam-hosin.mp3

 

 

  • sina kh

زدن زن!!!

۰۶
مهر


  • sina kh

  • sina kh

یا حسین

۰۶
مهر

  • sina kh

  • sina kh

  • sina kh

غیرت!

۰۶
مهر

  • sina kh

  • sina kh


  • sina kh