بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج

۱۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

وقتی خدا رو دارم ، هیچ دقدقه و اضطرابی ندارم....


  • sina kh

  • sina kh

نیت!

۱۷
آبان
  • sina kh

فقط یک گناه!

۱۷
آبان
  • sina kh

6 پند شیطان!

۱۳
آبان

در حالات حضرت موسی (ع)وارد است که روزی حضرت موسی برای مناجات به کوه طور می رفت و شیطان هم در پی او رفت. یکی از فرشتگان شیطان را نهیب زد و گفت: از دنبال موسی برگرد که او کلیم خداست مگر امید داری که بتوانی او را بفریبی؟

شیطان گفت: آری. چنان که پدر او حضرت آدم را به خوردن گندم فریفتم از موسی هم امید دارم که چنین شود حضرت موسی متوجه شد .

شیطان گفت: ای موسی کلیم می خواهی تو را شش پند بیاموزم؟ حضرت موسی فرمود:  خیر. من احتیاج ندارم از من دور شو. جبرئیل نازل شد و گفت: ای موسی صبر کن و گوش بده ، او الان نمیخواهد که تو را فریب دهد . موسی ایستاد و فرمود هر چه میخواهی بگو ،شیطان گفت: آن شش پند این است:

اول: در وقت دادن صدقه به یادم باش و زود صدقه بده که ممکن است زود پشیمانت کنم گرچه آن صدقه کم و کوچک باشد چون ممکن است همان صدقه کم تو را ازهلاکت نجات دهد و از خطر حفظ نماید.

دوم: ای موسی با زن بیگانه و نامحرم خلوت نکن چون در آن صورت من نفر سوم هستم و تو را فریفته و به فتنه می اندازم و وادار به زنا می کنم.

سوم: ای موسی در حال غضب به یادم باش زیرا در حال غضب تو را به امر خلاف وادار می نمایم و آرزو می کنم که اولاد آدم غضب کند تا من مقصودم را عملی سازم.

چهارم: چیزهایی که خداوند ازآنها  نهی کرده نزدیک نشو چون  هر کس به آنها نزدیک شود من او را به حرام و گناه می اندازم.

پنجم: در دل خود فکر گناه وکار خلاف راه مده چون اگر من دلی را چرکین دیدم به طرف صاحبش دست دراز میکنم و او را اغوا میکنم ، تا آن کار خلاف را انجام دهد .

ششم: تا خواست که ششم را بگوید جبرئیل حضرت موسی(ع) را نهیب زد و فرمود: ای موسی حرکت کن و گوش مده که او می خواهد در نصیحت ششم تو را بفریبد. لذا موسی حرکت کرد و رفت. شیطان فریاد زد و گفت: وای بر من پنج موعظه را که اساس کارم  در آنها بود شنید و رفت می ترسم که آنها را به دیگران  بگوید و آنان هدایت شوند. من می خواستم پس از پنج کلمه حق ، او را به دام اندازم و او و دیگران را فریب دهم ولی از دستم رفت.

  • sina kh


پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلى الله علیه و آله:  لقمان حکیم، هنگامى که پسرش را موعظه مى‌کرد، به او گفت:
اى پسرم! کیست که از خداوند عزوجل سراغ گرفت، ولى او را نیافت؟
و کیست که به خدا پناه بُرد، ولى خدا از او دفاع نکرد؟
یا کیست که به خدا توکّل کرد، ولى خدا او را کفایت ننمود؟

  • sina kh

پیامبر اکرم ( ص :(
هر ارتباطی با نامحرم داشته باشید ، با محارم شما همان ارتباط رو خواهند داشت ...

 
امام صادق علیه السلام :
در برخورد با زنان مردم عفت بورزید ، تا دیگران نسبت به زنان شما خویشتندار و عفیف باشند

 

  • sina kh

شیعیان با اهتمام به نماز اول شناخته می شوند...

هنگام ظهر عاشورا این سپاه امام حسین(ع) بود که به اقامه نماز پرداخت، در حالی که سپاه عمر بن سعد به بهانه کشتن دشمنانشان نماز را به تعویق انداختند

سپاه امام(ع) به قیمت شهید شدن برخی یارانش نماز اول وقت اقامه کرد، این در حالی است که بیان شده هدف از جهاد در راه خدا، اقامه نماز است.


  • sina kh

  • sina kh


  • sina kh